ทันตแพทย์หญิง ศิรัณพร เกษรมาลา

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิง ศิรัณพร เกษรมาลา
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง เอกทันตกรรมหัตถการ
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟันมหาวิทยาลัยนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรจัดฟันแบบใส invisalign
Our Doctors