ทันตแพทย์หญิงวนัสนันท์ กาวดิลก

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิง วนัสนันท์ กาวดิลก
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน,The University College London, UK
- ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
Our Doctors