ทันตแพทย์หญิง ฐาปนี วงศ์ทองเหลือ

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิง ฐาปนี วงศ์ทองเหลือ
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมสำหรับเด็ก, New York University , USA
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
- ประกาศนียบัตร สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก, New York University , USA
Our Doctors