ทันตแพทย์หญิง สุริสา เกษรมาลา

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิง สุริสา เกษรมาลา
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยนิวยอร์ค
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟันแบบใส
Our Doctors