ทันตแพทย์หญิง ปทิดา ปฏิรพการ

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิง ปทิดา ปฏิรพการ
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- Advance Program for International Dentists in Orthodontics, Nee York University
- Certificate for Advance Program in Comprehensive Dentistry
Our Doctors