ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิง ภัทราภา ศิลปสุวรรณ
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
- ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
Our Doctors