ทันตแพทย์หญิง พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิง พัชรพิไล นิธิฤทธิไกร
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
- ทันตกรรมจัฟัน มหาวิทยามหิดล
Our Doctors