ทันตแพทย์หญิง ลัดดา วินารักษ์วงศ์

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิง ลัดดา วินารักษ์วงศ์
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
- MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK
Our Doctors