ทันตแพทย์หญิง อภิญญา ตันติสิริวัฒน์

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิง อภิญญา ตันติสิริวัฒน์
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University College of London
- ประกาศนียบัตร MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute
Our Doctors