ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- Master of Clinical dentistry in Orthodontics , University College London
Our Doctors