ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์ อัครฤทธิ์ สุวรรณสุเมธ
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยามหิดล วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน University College London University, USA Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยามหิดล
- วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน University College London University, USA
Our Doctors