ทันตแพทย์หญิง อภิญญา ตันติสิริวัฒน์

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิง อภิญญา ตันติสิริวัฒน์
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย MSc., of Clinical Dentisty in Orthodontics University College of London Certificate of MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc. Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- MSc., of Clinical Dentisty in Orthodontics University College of London
- Certificate of MClinDent Orthodontics degree in UCL Eastman Dental Institute
- ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
Our Doctors