ทันตแพทย์หญิง พงษ์พิมน สุขะวิสิษฐ์

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิง พงษ์พิมน สุขะวิสิษฐ์
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน New York University, USA
Our Doctors