ทันตแพทย์หญิง ดร.ลัดดา วินารักษ์วงศ์

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิง ดร.ลัดดา วินารักษ์วงศ์
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental university ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental university อดีตอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทย์ศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยามหิดล
- ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental university
- ปริญญาดุษฎีบัณทิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน Tokyo Medical and Dental university
- อดีตอาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหิดล
Our Doctors