ทันตแพทย์หญิง จัตุธัช วรรณฤกษ์งาม

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิง จัตุธัช วรรณฤกษ์งาม
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัย Chang Gung ประเทศไต้หวัน
Our Doctors