ทันตแพทย์หญิง กนกอร ตันติพาณิชย์กุล

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิง กนกอร ตันติพาณิชย์กุล
ทันตแพทย์จัดฟัน
ทีมทันตแพทย์ของเราได้รับการรับรองจากสถาบันต่างๆในความชำนาญฉพาะแต่ละสาขา เพื่อจะให้บริการได้ครบวงจรในทางทันตกรรม Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
- Residency training in Orthodontics, Mahidol University
Our Doctors