ทันตแพทย์หญิงวิรยา มงคลสวรรค์

จัดฟัน ดัดฟัน
ทันตแพทย์หญิงวิรยา มงคลสวรรค์
ทันตแพทย์จัดฟัน
– ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ – Master of Philosophy (Orthodontics), The University of Sydney, Australia. – Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics), The University of Sydney, Australia. – ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc. – ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Lingual Orthodontics, Australasian Society of Lingual Orthodontists. – ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Incognito™ Appliance System, Australia. Related
ประวัติการศึกษา
- ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- Master of Philosophy (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
- Doctor of Clinical Dentistry (Orthodontics), The University of Sydney, Australia.
- ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ Invisalign, Align Technology, Inc.
- ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Lingual Orthodontics, Australasian Society of Lingual Orthodontists.
- ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบมองไม่เห็น Incognito™ Appliance System, Australia.
Our Doctors